image banner
 
Họp ban chỉ đạo bình xét gia đình văn hóa và danh hiệu “Gia đình văn hóa “thôn văn hóa” xã Bản Mế năm 2023

Họp ban chỉ đạo bình xét gia đình văn hóa và danh hiệu “Gia đình văn hóa “thôn văn hóa” xã Bản Mế năm 2023

 

Thời gian: 8 giờ 15 phút, ngày 9 tháng 10 năm 2023

Địa điểm: Hội trường trụ sở ủy ban nhân dân xã Bản Mế

chỉ đạo Ban phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Bản Mế tiến hành họp ban chỉ đạo và phân công các thành viên ban chỉ đạo đi thôn bình xét Gia đình văn hóa, thôn văn hóa, các hộ, thôn văn hóa  đạt nhiều thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và trong xây dựng nông thôn mới năm 2023,.

I.THÀNH PHẦN

1. Ông: Hoàng Seo Chang: Phó chủ tịch ủy ban nhân dân - trưởng chỉ đạo - Chủ trì

2. Ông:  Ông Giàng A Chúng: Công chức văn hóa xã hội - Thư ký

3. Các thành viên 32/32 tham dự (vắng 0), gồm:

4. Đông đủ các đ/c lãnh đạo Đảng ủy - hội đồng nhân dân- ủy ban nhân dân và thành viên ban chỉ đạo tham dự.

II. NỘI DUNG

  1. Kết quả danh hiệu gia đình văn hóa.

Sau khi nghe ông Hoàng Seo Chang - phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm Trưởng Ban chỉ đạo thông qua Nghị định số 122/2018/ Nghị định của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” “thôn văn hóa”, Quyết định số 84/2014 Nghị định - ủy ban nhân dân ngày 12/12/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về công thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

anh tin bai

Thông qua danh sách các gia đình, thôn, 32/32  thành viên ban chỉ đạo tiến hành vào họp thôn bình xét.

Trưởng Ban chỉ đạo căn cứ kết quả bình xét và thẩm định đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa và ý kiến phát biểu của các thành viên ban chỉ đạo xã. Ban chỉ đạo phong Trào  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình xã Bản Mế thống nhất kết quả bình xét gia đình văn hóa của thôn:

Các hộ không chấp hành quy ước, hương ước của thôn không bình xét.

Phát biểu của đồng chí Lý Sín Phong –Huyện ủy viên , Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân nhân xã nhấn mạnh: Đây là bình xét các gia đình, thôn với nhiều nội dung quan trọng, Đồng thời đồng chí đề nghị các ban chỉ đạo xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng để các thôn không thác mác.

anh tin bai

2. Danh hiệu “Thôn văn hóa.

Căn cứ thực tế bình xét  gia đình văn hóa của các thôn Bản Mế, thôn Na Pá, thôn Sín Chải, thôn Cốc Rế, thôn Khoán Púng, Ban chỉ đạo xã nhất trí đề nghị ủy ban nhân dân huyện công nhận thôn đạt văn hóa năm 2023 cho các thôn.

Bình xét hộ gia đình văn hóa ở các thôn đạt từ 80% trở lên ban chỉ đạo tham mưu với ủy ban nhân dân xã trình chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai xét công nhận thôn văn hóa.

Giàng A Chúng
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 80
  • Tất cả: 8,119
Đăng nhập