image banner
 
Bản Mế:HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

Bản Mế:HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

Ngày 24/8/2023, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) để thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng, góp phần vào sự phát triển của xã trong thời gian tới. Đồng chí Lý Sín Phong-HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Hoàng Seo Dín- PCT. HĐND xã đồng chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có đồng chí Thền Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, UBND xã; Trưởng các ban ngành đoàn thể xã, các đại biểu HĐND xã; đại diện lãnh đạo các ngành: Giáo dục, y tế, công an xã...và Trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lý Sín Phong -HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, nhằm kịp thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư công đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của xã. Đồng thời đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã nghe, xem xét và cho ý kiến các tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn xã Bản Mế, Tờ trình đề nghị điều chỉnh kinh phí và phê duyệt danh mục duy tu các công trình trên địa bàn xã Bản Mế năm 2023, cũng tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH - HĐND về 02 Tờ trình của UBND xã.

anh tin bai

Các đại biểu HĐND xã phát huy tinh thần, trách nhiệm, thảo luận đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp lần này, HĐND xã đã đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các tờ trình, nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của xã trong thời gian tới.

anh tin bai

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lý Sín Phong-HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị ngay sau kỳ họp này; UBND xã khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết, tập trung chỉ đạo các ban ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguồn vốn, công trình đã được phân bổ, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND xã đã ban hành. Đặc biệt đồng chí đề nghị các ban ngành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòngvà nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền xã để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

 

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập